Leczenie uzależnienia od alkoholu wbrew pozorom bywa znacznie trudniejsze niż leczenie uzależnienia od narkotyków. Dzieje się tak być może dlatego, że alkohol jest głębiej zakorzeniony w umyśle, a poza tym dostęp do niego jest bardzo prosty i pokusy otaczają osoby uzależnione ze wszystkich stron. Bardzo ciężko jest zerwać z takim nałogiem, choć psychoterapeuci robią wszystko, aby pacjentom pomagać. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień skierowany jest przede wszystkim do alkoholików, którzy chcą wyrwać się z dręczącego ich nałogu, przestać pić i wrócić do normalnego życia. Alkohol może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na życie każdego człowieka, nie tylko pod względem fizycznym, wpływa również na pracę oraz stosunki z przyjaciółmi czy partnerem. Nie wolno lekceważyć takiego uzależnienia, a mimo to wciąż bardzo wiele osób ignoruje fakt, że ma problem. Ważne jest, aby samemu przed sobą przyznać, ze problem istnieje, ponieważ to właśnie jest pierwszym krokiem do uzyskania zdrowia. Mimo to zawsze trzeba uważać, ponieważ pokusy nie znikną.

Posted in Terapie
Share this post, let the world know

Comments are closed