Alkoholizm i narkomania wciąż są bardzo dużym problemem w Polsce. Ośrodki uzależnień każdego roku przyjmują mnóstwo nowych pacjentów, którzy potrzebują specjalistycznego leczenia nałogu. Leczenie uzależnień odbywa się oczywiście na zasadzie psychoterapii,jest to bowiem jedyna skuteczna metoda, która odnosi efekty. Osoby uzależnione jednak mają bardzo wiele problemów, często ich życie wygląda źle jeszcze zanim zapiszą się na terapię. Każdy ośrodek uzależnień musi działać na pewnych zasadach i każdy musi mieć sprawdzoną kadrę pracowników, która może pomóc osobom chorym. Jest to bardzo duże wyzwanie dla wszystkich psychoterapeutów, a jeszcze większe dla osób uzależnionych. W ośrodkach przebywają osoby, które dobrowolnie zgłosił się na leczenie oraz takie, które przebywają tam, skierowane ze szpitala lub więzienia. Każda osoba ma możliwość leczenia, jednak pierwszym krokiem jest wiara w to, ze leczenie może coś zmienić. I to jest główny cel psychoterapii, przekonanie pacjenta, że z nałogiem można walczyć.

Posted in Terapie
Share this post, let the world know

Comments are closed