Aby wyleczyć się z uzależnienia od alkoholu potrzeba motywacji i systematycznego działania. W przypadku alkoholików leczenie jest zawsze trudniejsze, ponieważ pokusy spotykają chorych na każdym kroku, gdyż alkohol dostępny jest praktycznie we wszystkich sklepach spożywczych. Terapia uzależnienia od alkoholu polega głównie na psychoterapii pod okiem doświadczonego psychoterapeuty, który wie, jak nakierowywać taką osobę na wyjście z nałogu. Przypadków alkoholizmu jest bardzo wiele i powszechnie wiadomo, ze takie leczenie jest niezwykle trudne, ponieważ wymaga wielkiego zaangażowania. Poradnia leczenia uzależnień Warszawa przyjmuje każdego roku nowych i starych pacjentów, ponieważ w większości przypadków jedna wizyta w ośrodku nie wystarcza, czasem trzeba leczenie powtórzyć. Bardzo ważna jest motywacja oraz chęci do poprawy swojej sytuacji życiowe. Psychoterapeuci robią wszystko, aby takie chęci w pacjentach wzbudzić. Leczenie alkoholizmu to ciężka sprawa, jednak nie beznadziejna i wielu chorych wyszło z nałogu.

Posted in Terapie
Share this post, let the world know

Comments are closed